De kunst van het fotograferen

kunst fotograferen

De fotograaf heeft een camera. De film in de camera registreert tweedimensionale beelden, meestal van beweging. De fotograaf klikt op een knop op de camera of drukt op een knop op de zoeker van de camera, en speelt vervolgens een van de gemaakte opnamen af. De opname eindigt onmiddellijk. Het beeld in de galerij wordt geprojecteerd op een beeldoppervlak. De technologie bestaat om foto’s te maken die de fotograaf in staat stellen het uiterlijk van voorwerpen of personen nauwkeurig te controleren door middel van manipulatie, verscherping, kleuring en ontleding van het centrale beeld.

Het werk van fotografen heeft de aandacht van de hele wereld getrokken. De beelden van de fotografen verschijnen in veel van de populairste tijdschriften ter wereld. Ons eigen tijdschrift, II’s Photo, heeft aandacht besteed aan het werk van vele fotografen. Wij hebben aandacht besteed aan verschillende genres van het werk, waaronder modefotografie, stillevens, wenskaarten en volksfotografie. Door middel van deze publikatie hebben wij getracht het ambacht van de fotografie en de essentiële waarden die in deze beelden gevonden worden te onderzoeken. Wij hebben ook enkele opmerkingen gemaakt over de soorten onderwerpen en de gefotografeerde plaatsen. Daarnaast hebben we de belangrijkste genres van fotografie, zoals reisfotografie en documentairefotografie, enkele belangrijke kunstenaars en bekende fotografen opgenomen, en een sectie gewijd aan de persoonlijke en groepsportretten die door enkele van ‘s werelds beroemdste fotografen zijn gemaakt en tentoongesteld. Tekstbevindingen [131loc…] Onder de unieke en toch blijvende motieven die men in het werk van fotografen aantreft, is het idee van de compositie van een scène. [Paths du Postludes, Metropolitain de Provence, Parijs] De denkbeeldige compositie van een tafereel wordt gedefinieerd als de gelijktijdige samenstelling van veelvoudige elementen waarvan de plaatsing binnen het beeld buiten het bewustzijn van de toeschouwer aan elkaar hangt. Het is dan ook geen populair begrip omdat het berust op de delicate coördinatie van verschillende visuele onderdelen die de scène samenbrengen. Onder compositie verstaat men de manier waarop de elementen van een beeld met elkaar worden verbonden, waarbij de nadruk op de voorgrond komt te liggen. [paths de la Composition, Official Website Website] Poëzie is een voortdurende erkenning van de schoonheid van de menselijke ervaring en onze relatie daarmee: tot de aarde en onze buren; tot de mogelijkheid, en voorbij het vermogen van de taal om te beschrijven; tot de schoonheid en complexiteit van de natuur; tot het verminderde vermogen van de mensheid om iets te zeggen of te doen totdat de natuur

emotie wordt omgezet in poëtische woorden. De inspanning van poëzie is de schoonheid van deze ervaring te versterken. De schoonheid van poëzie is de verbeeldingsvolle intensiteit van samengestelde beeldspraak. De luchtige, delicate schoonheid van de symbolen of beelden van de literatuur en, het leven, is wat de briljante en abrupte helderheid van de actie opvolgt. (New York Times Magazine , 26 oktober 1939) “Dat is het pad van de zwerver” is niet alleen een uitdrukking die in de poëzie wordt gebruikt, maar de levenswijze van de complexe beeldspraak. Wat is het leven anders dan de excursie van de dwalende wandelaar, van het vertrouwde naar het onbekende? (R. Donne, Meditation XVIII: of Travel, 92) [Paths du Postludes, Metropolitain de Provence, Parijs] (…) Het is belangrijk op te merken dat in onze berichtgeving in de pers en op websites met betrekking tot artistieke werken het werk van auteurs, componisten, fotografen en vooral schilders centraal staat. In onze berichtgeving vinden we weinig of geen aandacht voor fotoprofessionals die met stilstaande fotografie werken. De academische belangstelling voor de filmfotografie was in Frankrijk al voor de Tweede Wereldoorlog sterk afgenomen. Binnen enkele jaren nam de cinematografie het vak over en werd de filmkunst ontwikkeld. De kunst en het vakmanschap die bij de Europese cinema hoorden, werden de “wetenschap van beeld en geluid”. De eerste filmprojector, een uitvinding van de Amerikaanse ondernemer Henry Mankiewicz in 1918, was in staat om video’s gelijktijdig met stilstaande foto’s te projecteren.[ Paths de la Cinéma . Officiële Website] De blijvende noodzaak en het belang van de esthetische verlangens van kunstenaars en degenen die spelen met stilstaande fotografie is te zien in persartikelen en opzoekingen op Internet. Na de onthulling van de huizen GRADOUS en “LOPEZ-CONTE” in november 2009, bijvoorbeeld, waren netizens nieuwsgierig naar de achtergronden van de schilderijen in de directe omgeving. […] Gebruikers van de galerie Apollonian in Lyon publiceerden op internet een album met video’s van verschillende werken van George Lipez, Gilles Petit, en Jacques Henri Matisse. De collectieve naam van het project verklaart waarom deze lijst beperkt is tot het zeer recente werk. Sinds zeer korte tijd is het werk van Lipez populair, vooral als vertegenwoordiger van de Franse naoorlogse avant-garde, en John Cage, tijdgenoot van Matisse en avant-gardist, staat momenteel stevig in de lokale voorhoede, [‘soph01eNews. Productions, CARSON, 2011 onder Creative Commons licentievoorwaarden] in het midden waarvan zich Lipez’ abstracte schilderij Liéder et Mahluc bevindt, ontworpen om op een lichtzwaardduel te lijken.

Lees meer:

Fotograaf Roermond

Fotograaf Nijmegen 

Evenementen fotograaf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>